• slide0.png
  • slide0_.png
  • slide1.png
  • slide2.png
  • slide3.png
  • slide4.png
  • slide5.png
  • slide6.png

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

เกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ต

logophuket
logo-moc-M
banner16
banner15
banner17
585 preview content
banner19
banner18
hor-movie
thumb50712162914

ในหลวงเสด็จเยือนภูเก็ต

สื่อสร้างสรรค์ปลอดภัยยาเสพติด

ย้อนกลับ ถัดไป หน้า:
ข่าวสารการลงทะเบียนผู้แสวงบุญเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๙ (ฮ.ศ.๑๔๓๗)
โครงการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
Channels for submitting grievances or requests for assistance, both for foreigners and tourists traveling or residing in Thailand.
สายด่วยวัฒนธรรม ๑๗๖๕

h1

ย้อนกลับ ถัดไป หน้า:

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ๒๕๕๙

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ๒๕๕๙

                   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จึงขอเชิญชวนท่าน/บุคลากรและครอบครัว ร่วมกิจกรรม รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์.....

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมารยาทไทย 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมารยาทไทย 2559

  การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมารยาทไทย   วันจันทร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘   ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต              .....

ประชาสัมพันธ์ผลงานสติกเกอร์ไลน์ "ภาษาถิ่นภูเก็ต" จำนวน 20 ผลงาน

ประชาสัมพันธ์ผลงานสติกเกอร์ไลน์

              ผลการดำเนินงานโครงการ "อบรมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสรรค์สร้างเด็กตงห่อ" ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดไปแล้วเมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2558.....

ประกาศ !!! ๓๑ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขยายการรับสมัคร/เสนอชื่อ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ "กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสร…

ประกาศ !!! ๓๑ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขยายการรับสมัคร/เสนอชื่อ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

             ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเสนอบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น          .....

ช่องทางรับแจ้งเรื่อง "สำหรับชาวต่างประเทศ" Hotline 1155 , Helpline 1111

ช่องทางรับแจ้งเรื่อง

Channels for submitting grievances or requests for assistance, both for foreigners and tourists traveling or.....

ประกาศผลการประกวดวาดภาพ ตามโครงการรังสรรค์งานศิลป์ สร้างศิลปินสืบสานค่านิยม ๑๒ ประการ

  ผลการตัดสินการประกวดวาดภาพ   ตามโครงการรังสรรค์งานศิลป์ สร้างศิลปินสืบสานค่านิยม ๑๒ ประการ                                                                วันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘     ณ ห้องประชุม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ระดับประถมศึกษา       ชนะเลิศ                    ได้แก่   เด็กหญิงรัตนาภรณ์.....

งานไหว้พระจันทร์ สืบสานวัฒนธรรมภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๗

งานไหว้พระจันทร์ สืบสานวัฒนธรรมภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๗

สำนักงานงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตขอเชิญร่วมงานไหว้พระจันทร์ สืบสานวัฒนธรรมภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี โดยมีกำหนดการตามไฟล์ที่แนบ

gallery

ย้อนกลับ ถัดไป หน้า:

ถนนสายวัฒนธรรมกะทู้

ถนนสายวัฒนธรรมกะทู้

WebMaster - avatar WebMaster 23 ส.ค. 2012 Hits:1578

กิจกรรมภูเก็ตเกมส์

กิจกรรมภูเก็ตเกมส์

WebMaster - avatar WebMaster 09 ส.ค. 2012 Hits:1501

บวชเฉลิมพระเกียรติฯ

บวชเฉลิมพระเกียรติฯ

WebMaster - avatar WebMaster 09 ส.ค. 2012 Hits:1598You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.


h2

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
 

แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมภูเก็ต